Info og regler

 

Information om at spille petanque i Randers Firma – Sport

 

Randers Firma – Sport (RFS) er medlem af Dansk Firmaidræt og spiller derfor efter de Internationale spilleregler, dog med følgende undtagelser og tilføjelser.

 

 

Undtagelser

 Weekend – kugler (ikke godkendte kugler) er tilladt.

 Målkuglen (grisen) skal ikke være godkendt.

 Vi bruger ikke dommere til måling.

 Ved turneringer og stævner kan stævne- eller turneringsledelsen påkaldes til bl. a. måling, og deres afgørelse er endelig og kan ikke påklages.

 Vi har ikke specifikke straffebestemmelser.

 Vi kræver ikke licens.

 

Afstanden fra spilleområdets afslutning (snore/wire) til fast hegn på 1 meter, gælder ikke i RFS.

 

Alle sidelinjer og endelinjer er dødlinjer.

 

 

Tilføjelser

 Pkt. 1

 

En holdkamp spilles bedst af 3 sæt.

 Petanquespillet afvikles som en løbende double – turnering af minimum 2 runder.

 

Tilmeldte hold fordeles i en eller flere rækker efter placering i seneste afviklede turnering. Normalt vil de 2 bedste placerede rykke op i en højere række, og de 2 sidste placerede vil rykke ned i en lavere række.

 

Petanqueudvalget forbeholder sig ret til at afvige fra denne regel, når der er afvigelse i antal tilmeldte i forhold til seneste turnering.

 

Nye hold placeres normalt i laveste række, men kan efter eget ønske placeres i en højere række.

 

Det tilstræbes at fordele holdene i rækkerne ligeligt i forhold til antal tilmeldte hold.

 

Et hold består af 2 spillere, men der kan dog være max. 3 personer pr. hold. Disse 3 personer skal være de samme gennem hele turneringen.

 

Der må ikke foretages udskiftning under en kamp. Det skal være de samme 2 spillere, der gennemfører kampen.

Ved tilmelding til turneringen skal der oplyses: navn – adresse – tlf.nr. – mailadresse.

 

 

Pkt. 2

 Kampen er tabt for det hold, som ikke er mødt op uden at melde afbud eller forsinkelse til modstanderholdet. Udeblevne hold, der kommer senere end 15 minutter efter det i programmet fastsatte mødetidspunkt, har tabt kampen.

 

Kampen tabes 2 x 1 – 13.

 

Det er det vindende hold, som jævner banen efter kampen.

 Det hold, der står først i programmet, er ansvarlig for kampsedlen, som lægges i ”kortholderen” i Cykelhuset.

Hvis man efter aftale med modstanderen flytter / udsætter en kamp, flyttes kampsedlen snarest til ”kortholderen”, udsatte kampe.

 

Pkt. 3

Holdene indplaceres efter følgende princip:

Der gives 1 point for et vundet sæt.

Der gives 0 point for et tabt sæt.

I tilfælde af pointlighed mellem 2 hold er det den indbyrdes kamp, der er afgørende for den endelige placering.

I tilfælde af pointlighed mellem 3 eller flere hold er følgende prioritering afgørende for den endelige placering

 

  • Sæt - forskel
  • Score – forskel
  • Hvis sæt/score – forskel er ens, foretages lodtrækning.

 Pkt. 4

Ved turneringsafslutningen er følgende regler gældende:

Alle kampe skal være afviklet en uge efter sidste spilledag, som er nævnt i programmet, og kan dette ikke efterkommes, tabes disse kampe med 1 – 13.

 I særlige tilfælde kan petanqueudvalget dispensere fra sidstnævnte regel.

 Trækker et hold sig fra den løbende turnering, skal de spillede kampe nul – stilles.

 

Pkt. 5

Pokaler i alle rækker er ”løbende pokaler”, og de kan ikke vindes til ejendom

Æggepokalerne er også ”løbende pokaler”, og de kan derfor heller ikke vindes til ejendom.

Æggepokalerne tildeles det/de hold med flest æg eller det højest placerede hold i rækken ved afslutningen af turneringen.

 

Pkt. 6

Reglerne træder i kraft efter vedtagelse på et petanqueudvalgsmøde den 13. marts 2023.

 Reglerne træder i kraft ved sæsonstart 2023.

 

Bemærk følgende i de internationale spilleregler

 

Målkuglen (grisen) (se § 7)

 Afstand mellem målkuglen (grisen) og cirklens indvendige kant skal være mindst 6 meter og højest 10 meter.

 

Cirklen skal være mindst 1 meter fra sidelinjen og endelinjen.

 

Målkuglen (grisen) skal være mindst 50 cm fra banens endelinje. Der kræves ingen minimumsafstand til sidelinjen.

 

Hvis målkuglen (grisen) ikke bliver kastet i overensstemmelse med reglerne, skal en spiller fra modstanderholdet placere målkuglen (grisen) på en gyldig position på banen.

 

Kugler (se § 19)

En kugle er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det anviste spilleområde, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for sidelinjen eller endelinjen.

 

 Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen (grisen). (se § 29)

Når de to kugler, der ligger nærmest målkuglen (grisen), tilhører en fra hvert hold og ligger i samme afstand fra målkuglen (grisen), er der 3 muligheder.

 

  1. Hvis de to hold ikke har flere kugler tilbage, er omgangen uafgjort, og målkuglen (grisen) tilhører det hold, som vandt den foregående omgang eller vandt lodtrækningen.

 

  1. Hvis kun det ene hold har kugler tilbage, spilles disse, og holdet får lige så mange point, som det har antal kugler, der er nærmere målkuglen (grisen) end modstanderen.

 

  1. Hvis begge hold har kugler tilbage, skal det hold, der kastede sidst, spille igen, og derefter modstanderholdet og så videre skiftevis, indtil et af holdene tager point. Når det ene hold har kugler tilbage, gælder det foregående punkt.