Info og regler

Afbud og flytning

Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp skal man

1. Melde afbud til modstanderen 

2. Give besked til Randers Firma-sports bowling udvalg, men henblik på flytning af kampen.

Afbud skal gives senest 2 dage før kampdagen 

 

Udeblivelse 

Hvis et hold udebliver uden afbud, taber holdet den pågældende kamp, og idømmes en bod på 200 kr. 

 

Pointsystem 

2 point for en vunden serie 

2 point for højest samlede score 

1 point for en uafgjort serie/samlet keglescore

0 point for en tabt serie 

 

Hvis et hold kun kan stille med 2 ud af 3 spillere gælder følgende :

Det er IKKE tilladt at spille som 3 personer hvis man kun er 2 fremmødte.

I dette tilfælde skal den sidste spiller slettes og man spiller derefter kun som 2 spillere.