info og regler

Afbud 

Kan man ikke stille hold til en fastsat kamp, skal man, for at afbuddet er rettidigt fremsendt, give fodboldudvalget og modstanderen telefonisk besked senest 2 dage før kampdagen.

Hvis ikke man kan stille hold på grund af arbejde eller sygdom, skal man, for at afbuddet er rettidigt fremsendt, give modstander og fodboldudvalget telefonisk besked - senest på kampdagen.

ET AFBUD ANSES FOR AT VÆRE DET SAMME SOM EN TABT KAMP.

Udeblivelse uden afbud

Hvis et hold udebliver uden afbud idømmes der en bøde på 400 kr. Denne kan nedsættes til 200 kr. hvis der senest 48 timer efter kamptidspunktet foreligger skriftlig besked til fodboldudvalget med begrundelse for udeblivelse. 

Flytning af kampe 

Kontakt fodboldudvalget -kontakt informationer her

Ændringer 

Udvalget forbeholder sig ret til at ændre tiderne, hvis forholdene gør det nødvendigt. 

 

Der spilles efter almindelige regler om 5 mands fodbold. se nedenstående

Målmanden må kun bruge hænderne til at parere, men må ikke holde bolden i hænderne - dette fremgår ikke tydeligt af reglerne. 

 

HUSK 

- Værdigenstande bør ikke efterlades i omklædningsrum. 

- Tjek omklædningsrummene for evt. efterladte ting inden de forlades.

 

5 MANDS/DAMES FODBOLD

 

  Spilleregler

1. Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder »Fodboldloven« (seneste udgave).

2. Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 5 min. udvisning af spilleren.
I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort).

3. Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp.

4. Et hold består af indtil 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp.

5. Fri udskiftning er tilladt under hele kampen.
Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet.

6. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 4 spillere.

7. Offside-reglen anvendes ikke.

 Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter fra bolden.

8. Kaster målmanden bolden i modstandernes mål, dømmes der målspark.

9. Kun lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.
Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes med direkte frispark, evt. straffespark.

 

 

 Påklædning

10. Spillere skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage en sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket.

 

11. Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes.

 

 Mål/spilleplads

12. Målenes størrelse er min. 2 x 3 m (håndboldmål) - max. 2 x 5 m.

 

13. Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af DFIF godkendte skitse.
Længden skal være mellem 50-60 m og bredden mellem 25-30 m. Hjørneflag skal forefindes.

 

14. Af banens afmærkninger bruges:

  1. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit.
  2. Arealet mellem banens optrukne linie og mållinien som mål-/straffesparksfelt.
  3. Midten af banens straffesparkslinie som straffesparksplet.

 Målmanden

15. Udenfor mål-/straffesparksfeltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke benytte hænder/arme (markspiller).

 

Gentaget usportslig optræden som fx hårdt spil, og/eller farlige tacklinger kan føre til udelukkelse fra turneringen.