info og regler

Afbud 

Kan man ikke stille hold til en fastsat kamp, skal man, for at afbuddet er rettidigt fremsendt, give fodboldudvalget og modstanderen telefonisk besked senest 2 dage før kampdagen.

Hvis ikke man kan stille hold på grund af arbejde eller sygdom, skal man, for at afbuddet er rettidigt fremsendt, give modstander og fodboldudvalget telefonisk besked - senest på kampdagen.

ET AFBUD ANSES FOR AT VÆRE DET SAMME SOM EN TABT KAMP.

Udeblivelse uden afbud

Hvis et hold udebliver uden afbud idømmes der en bøde på 400 kr. Denne kan nedsættes til 200 kr. hvis der senest 48 timer efter kamptidspunktet foreligger skriftlig besked til fodboldudvalget med begrundelse for udeblivelse. 

Flytning af kampe 

Kontakt fodboldudvalget -kontakt informationer her

Ændringer 

Udvalget forbeholder sig ret til at ændre tiderne, hvis forholdene gør det nødvendigt.